job-maid

Камериери

Изисквания:

 • Поддържане на хигиената в определените помещения.
 • Подменя постелъчният инвентар ,пердета ,хавлии и посуда.
 • Зарежда с хигиенни материали и рекламно-информационни брошури.
 • Следи за изправността на електрическите уреди ,поставени в стаите.
 • Следи изправността на работа на водопроводните ,канализационните и санитарните съоражения.
 • Изпълнява и конкретно възложени задачи ,свързани с длъжността.

Условия:

 • Много добра работна среда.
 • Работно облекло.
 • Отлично и сигурно заплащане.
 • Коректен работодател.
 • Настаняване  и храна.
 • Възможност за допълнително заплащане.
 • Срочен трудов договор.