job-maintenance

Служител поддръжка хотел

Изисквания:

 • Поддържа Ел., ВиК инсталации, вентилация и климатизация на хотела.
 • Ремонтира хотелско оборудване.
 • Съблюдава за правилното прилагане на стандартите за работа.
 • Изпълнява и други дейности пряко свързани със заеманата длъжност.
 • Мотивация.

Условия:

 • Много добра работна среда.
 • Работно облекло.
 • Отлично и сигурно заплащане.
 • Коректен работодател.
 • Настаняване  и храна.
 • Възможност за допълнително заплащане.
 • Срочен трудов договор.