job-waiter

Сервитьори

Изисквания:

 • Поздравява гостите на ресторанта, настанява ги, поднася менюто за напитки и ястия и ги информира за специалното/промоционално меню.
 • Приема поръчките на гостите за храни и напитки и предава поръчките на кухненския персонал или на бармана.
 • Сервира храни и напитки, следвайки установените стандарти на обслужване.
 • Представя сметката на гостите съобразно стандартите на салона. При получаване на пари приключва сметката, връща копие от сметката, документ за плащане с кредитна карта или ресто на гостите, както е прието.

Условия:

 • Много добра работна среда.
 • Работно облекло.
 • Отлично и сигурно заплащане.
 • Коректен работодател.
 • Настаняване  и храна.
 • Възможност за допълнително заплащане.
 • Срочен трудов договор.