job-lifeguard

Спасители басейн

Изисквания:

 • Отговаря за физическата охрана на посетителите в басейна, като следи за недопускане на инциденти и злополуки.
 • Охранява определените му обекти.
 • Обхожда определения му обект, като следи за действията на посетителите.
 • С особено внимание следи действията на децата.
 • Следи за спазване на установения ред в басейна.
 • Не напуска поста си до поемането на охраната от колега от следващата смяна.
 • Спазва стриктно графика за работа.
 • Оказва необходимото съдействие на медицинските екипи, при поискване от тяхна страна.

Условия:

 • Много добра работна среда.
 • Работно облекло.
 • Отлично и сигурно заплащане.
 • Коректен работодател.
 • Настаняване  и храна.
 • Възможност за допълнително заплащане.
 • Срочен трудов договор.