jobs-kitchen-aid

Помощник кухня

Изисквания:

 • Почистване и подсушаване на посуда и прибори.
 • Сортиране и изнасяне до определените места на отпадъците.
 • Почистване на работните помещения в кухненския блок.
 • Работа с кухненско оборудване /миялни машини/.

Условия:

 • Много добра работна среда.
 • Работно облекло.
 • Отлично и сигурно заплащане.
 • Коректен работодател.
 • Настаняване  и храна.
 • Възможност за допълнително заплащане.
 • Срочен трудов договор.