job-bartender

Бармани

Изисквания:

 • Изпълнява съвестно поставените му задължения, съобразно длъжностна характеристика-приема поръчките от клиентите и сервитьорите за напитки ,приготвя алкохолни и безалкохолни коктейли и ги поднася на клиентите.
 • Спазва лична и професионална хигиена на работното място.
 • Отговорна работа с материалната база, оборудване и инвентар.
 • Предишен опит на подобна позиция.
 • Лоялност.
 • Владеенето на Английски език /минимум разговорно ниво/е предимство.

Условия:

 • Много добра работна среда.
 • Работно облекло.
 • Отлично и сигурно заплащане.
 • Коректен работодател.
 • Настаняване  и храна.
 • Възможност за допълнително заплащане.
 • Срочен трудов договор.