job-reception

Рецепционисти

Изисквания:

 • Посреща, настанява и обслужва гостите на хотела в съответствие с фирмените стандарти.
 • Води необходимата документация, начислява услуги, приключва хотелски сметки и др.
 • Грижи се за приятния и комфортен престой на гостите.
 • Предоставя пълна информация на туристите относно предлагания хотелски продукт, възможностите за пътуване, развлечения и др. извън рамките на комплекса.
 • Приема оплаквания и ги свежда до знанието на ръководителя на отдела.
 • Осъществява непрекъснат контакт с останалите отдели, с туристически представители и др.
 • Умение за работа в екип, позитивизъм, общителност, лоялност, отзивчивост.

Условия:

 • Много добра работна среда.
 • Работно облекло.
 • Отлично и сигурно заплащане.
 • Коректен работодател.
 • Настаняване  и храна.
 • Възможност за допълнително заплащане.
 • Срочен трудов договор.