job-chef

Готвачи

Изисквания:

 • Практически умения /минимум 1 г. трудов стаж/.
 • Познания по кулинарна технология.
 • Познаване на инвентар, машини и съоръжения в кухнята и работа с тях.
 • Съблюдаване на висока лична и производствена хигиена.
 • С желание за работа и усъвършенстване.
 • Умения за работа в екип и самостоятелно.

Условия:

 • Много добра работна среда.
 • Работно облекло.
 • Отлично и сигурно заплащане.
 • Коректен работодател.
 • Настаняване  и храна.
 • Възможност за допълнително заплащане.
 • Срочен трудов договор.